phần mềm quản lý

hỗ trợ

Hỗ trợ về CNTT

Nguyễn Lương Vương
Email: nguyenluongvuong@gmail.com
Hồ Minh Hoành
Email: hmhoanh@ued.vn

Hỗ trợ về QC-QĐ

Phạm Bốn
Email: pbonspdn@gmail.com


Tư vấn tuyển sinh

Đàm Minh Anh
Email: tuyensinh.dhsp.dhdn@gmail.com


Phản ánh tiêu cực

Võ Văn Minh
Email: vominhdn@gmail.com