Sau đại học

 • Mục tiêu, Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ thạc sĩ

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra Ngành Việt Nam học Ngành Văn học Việt Nam Ngành Toán giải tích Ngành Sinh học Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường Ngành Quản lý ...

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 khóa 42

  Ngày đăng: Lượt xem:

  stt Tên ngành Lớp Tải file 1 Quản lý giáo dục K42.QLGD K42.QLGD 2 Quản lý giáo dục K42.QLGD.KT K42.QLGD.KT 3 Quản lý giáo dục K42.QLGD.HCM K42.QLGD.HCM 4 Quản lý giáo dục K42.QLGD.QNg K42.QLGD.QNg 5 Giáo dục học ( Giáo dục Tiểu học) K42.GDH K42.GDH 6 Lịch sử Việt Nam K42.LSVN.KT K42.LSVN.KT 7 Văn học Việt Nam K42.VHVN K42.VHVN 8 Phương pháp toán ...

 • Danh sách Thầy, cô Trợ lí sau đại học các khoa

  Ngày đăng: Lượt xem:

  stt           Họ tên Khoa email sđt 1 TS. Dụng Văn Lữ Vật lý dvlu@ued.udn.vn 0935015236 2 TS. Võ Thắng Nguyên Hóa học vtnguyen@ued.udn.vn 901169485 3 TS. Hà Văn Hoàng TLGD hvhoang@ued.udn.vn 0987377512 4 TS. PhạmThị Mỹ Sinh - MT ptmy@ued.udn.vn 0978925747 5 TS. Đàm Nghĩa Hiếu Ngữ Văn dnhieu@ued.udn.vn 865186718 6 TS. Nguyễn Đình Lầu Tin học ndlau@ued.udn.vn 0989284307 7 TS. Nguyễn Thị Mai Thủy Tiểu ...

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ I/khóa 42

  Ngày đăng: Lượt xem:

  stt Ngành đào tạo Tên lớp Tải file 1 Hóa hữu cơ K42.HHC Tải file 2 Văn học Việt Nam K42.VHVN Tải file 3 Sinh học thực nghiệm K42.SHTN Tải file 4 Lịch sử Việt Nam K42.LSVN.KT Tải file 5 Lí luận& PP dạy học bộ môn vật lý K41,42.LLPPDHVL Tải file 6 Phương pháp ...