Biểu mẫu về đăng ký học bổ sung, học cải thiện, học lần 1, học lại

Ngày đăng: Lượt xem:
Sinh viên bấm vào đường link trên, sau đó bấm vào nút DOWNLOAD để tải về.

Sinh viên đăng ký học cải thiện thực hiện các bước sau đây:

1. Theo dõi lịch đăng ký tín chỉ
2. Tải mẫu đơn và điền đầy đủ các thông tin (Ghi chú: Mỗi học phần SV đánh dấu “X” vào một trong ba ô “Học cải thiện” hoặc“Học lần 1”. Nếu học lại thì ô “Học lại lần”thì ghi bằng số)
3. Xin chữ ký của Giảng viên chủ nhiệm
4. Nộp đơn xin học cải thiện sau khi đăng ký xong. Liên hệ Phòng Đào tạo (gặp Thầy Tuyền, hoặc thầy Vương) để nộp đơn.
Lưu ý: Từ học kỳ 2 năm học 2012 – 2013, các học phần SV học cải thiện kết quả học lần trước bị hủy bỏ, SV phải nhận điểm học phần ở lần học cải thiện (Xem công văn số 02/TB-HCTH, tại đây)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN