Đào tạo

 • Quyết định ban hành chuẩn đầu ra CTĐT

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngành Lý luận và PP dạy học bộ môn, trình độ thạc sĩ Ngành Lịch sử Việt Nam, trình độ tiến sĩ Ngành Sinh học, trình độ tiến sĩ

 • Quyết định tốt nghiệp đợt 3 năm 2021

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp đợt 3 (tháng 9 năm 2021) của hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng. Nhà ...

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 khóa 42

  Ngày đăng: Lượt xem:

  stt Tên ngành Lớp Tải file 1 Quản lý giáo dục K42.QLGD K42.QLGD 2 Quản lý giáo dục K42.QLGD.KT K42.QLGD.KT 3 Quản lý giáo dục K42.QLGD.HCM K42.QLGD.HCM 4 Quản lý giáo dục K42.QLGD.QNg K42.QLGD.QNg 5 Giáo dục học ( Giáo dục Tiểu học) K42.GDH K42.GDH 6 Lịch sử Việt Nam K42.LSVN.KT K42.LSVN.KT 7 Văn học Việt Nam K42.VHVN K42.VHVN 8 Phương pháp toán ...