Quy trình – Biểu mẫu

 • Xét tốt nghiệp

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Các biểu mẫu dùng cho xét tốt nghiệp hệ chính quy

 • Đăng ký học phần

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Đơn xin xác nhận học phần thay thế Đơn xin xác nhận học phần tương đương Biểu mẫu về đăng ký học bổ sung, học cải thiện, học lần 1, học lại

 • Chứng chỉ GDQP

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Đơn xin đi học giáo dục quốc phòng Đơn xin cấp lại chứng chỉ giáo dục quốc phòng

 • Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Phiếu đăng ký dự thi chuẩn đầu ra các trường thành viên ĐHĐN Đơn xin xác nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ

 • Đăng ký làm khóa luận

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Mẫu danh sách sinh viên đăng ký Khóa luận tốt nghiệp Các biểu mẫu chấm điểm khóa luận tốt nghiệp