Đại học chính quy

  • Đơn xin hoãn thi học kỳ

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Sinh viên gặp trường hợp đặc biệt xin hoãn thi học kỳ, SV vào đường link trên, sau đó bấm vào nút DOWNLOAD để tải về. Sinh viên xin hoãn thi ...

  • Đơn xin rút tín chỉ

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Sinh viên xin rút tín chỉ, vào đường link trên, sau đó bấm vào nút DOWNLOAD để tải về. Sinh viên đăng rút tín chỉ thực hiện các bước sau đây: 1. ...