Quy trình – Biểu mẫu

 • Mẫu đơn xin học Giáo dục Quốc phòng

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Đơn này dành cho SV chưa học Giáo dục Quốc phòng theo kế hoạch vì lý do đột xuất, nay muốn đăng ký học trong trong dịp nghỉ hè với ...

 • Đơn đăng ký học chương trình thứ hai

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Mẫu đơn này dùng để đăng ký học Chương trình thứ hai, hệ chính quy bậc đại học theo công văn số 325/TB-ĐT ngày 05 tháng 9 năm 2012. Sinh ...

 • Đơn xin hoãn thi học kỳ

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Sinh viên gặp trường hợp đặc biệt xin hoãn thi học kỳ, SV vào đường link trên, sau đó bấm vào nút DOWNLOAD để tải về. Sinh viên xin hoãn thi ...