Hệ Vừa làm Vừa học

 • Đơn xin thi bổ sung

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Mẫu đơn này dành cho học viên hệ vừa làm vừa học muốn đăng ký thi bổ sung. 1. Học viên tải mẫu đơn và điền đầy đủ thông tin. 2. Nộp ...

 • Đơn xin ngừng học tạm thời

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Mẫu đơn này dành cho học viên hệ vừa làm vừa học muốn ngừng học tạm thời. 1. Học viên tải mẫu đơn và điền đầy đủ thông tin. 2. Nộp đơn ...

 • Đơn xin học lại môn học

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Mẫu đơn này dành cho học viên hệ vừa làm vừa học muốn đăng ký học lại môn học. 1. Học viên tải mẫu đơn và điền đầy đủ thông tin. 2. ...

 • Đơn xin hoãn thi

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Mẫu đơn này dành cho học viên hệ vừa làm vừa học muốn hoãn thi. 1. Học viên tải mẫu đơn và điền đầy đủ thông tin. 2. Nộp đơn tại Phòng ...