Mẫu đơn này dành cho học viên hệ vừa làm vừa học muốn hoãn thi. 1. Học viên tải mẫu đơn và điền đầy đủ…