Chuyên ngành đào tạo

  • Danh mục các chuyên ngành đào tạo Sau đại học

    Ngày đăng: Lượt xem:

    - Tiến sĩ: Hóa hữu cơ - Thạc sĩ: TT Ngành/Chuyên ngành Môn 1 (Ngoại ngữ) Môn 2 (Một hoặc tích hợp nhiều môn) Môn 3 (Chủ chốt) Đề cương ôn tập 1 Phương pháp toán sơ cấp Anh, Nga, Pháp, Trung Đại số Giải tích  Tải về 2 Đại số và ...