Sau đại học

  • Danh mục các chuyên ngành đào tạo Sau đại học

    Ngày đăng: Lượt xem:

    - Tiến sĩ: Hóa hữu cơ - Thạc sĩ: TT Ngành/Chuyên ngành Môn 1 (Ngoại ngữ) Môn 2 (Một hoặc tích hợp nhiều môn) Môn 3 (Chủ chốt) Đề cương ôn tập 1 Phương pháp toán sơ cấp Anh, Nga, Pháp, Trung Đại số Giải tích  Tải về 2 Đại số và ...

  • Kế hoạch đào tạo cao học khóa 31

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Chuyên ngành Giải tích tại Đà Nẵng Chuyên ngành Giải tích tại Phân hiệu KonTum Chuyên ngành Đại số và lí thuyết số Chuyên ngành Hóa hữu cơ Chuyên ngành Hệ thống thông tin Chuyên ...