Sau đại học

  • Kế hoạch đào tạo cao học khóa 31

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Chuyên ngành Giải tích tại Đà Nẵng Chuyên ngành Giải tích tại Phân hiệu KonTum Chuyên ngành Đại số và lí thuyết số Chuyên ngành Hóa hữu cơ Chuyên ngành Hệ thống thông tin Chuyên ...

  • Thông báo tuyển sinh sau đại học khóa 32

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh sau đại học khóa 32 Trong đợt tuyển sinh này, Trường Đại học Sư phạm tuyển sinh 10 chuyên ngành thạc sĩ: 1. Phương ...