Danh sách các lớp học phần tham gia đào tạo trực tuyến học kì 1 năm học 2020-2021 hệ chính quy

Ngày đăng: Lượt xem:

Trường hợp sinh viên không thể tham gia các lớp học phần được giảng dạy trực tuyến thì CHỈ tiến hành rút tín chỉ các học phần này (tải danh sách tại đây). Nếu sinh viên không rút tín chỉ các học phần này thì Nhà trường coi như sinh viên đã đồng ý theo học.

Thời gian rút tín chỉ: Từ ngày 11/8 – 14/8/2020.

Lưu ý: Sinh viên không tham gia các lớp đào tạo trực tuyến (ĐTTT), việc rút tín chỉ có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập. Vì vậy, YÊU CẦU sinh viên nên cân nhắc trước khi thực hiện việc rút tín chỉ.

Sinh viên KHÔNG thực hiện việc rút tín chỉ các học phần không ĐTTT. Dữ liệu đăng kí các học phần này được bảo lưu. Nhà trường sẽ có thông báo kế hoạch cụ thể sau.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN