Danh sách các lớp học phần triển khai dạy học trực tuyến học kỳ 2 năm học 2019-2020

Ngày đăng: Lượt xem:

Trường hợp sinh viên không thể tham gia các lớp học phần được giảng dạy trực tuyến thì CHỈ tiến hành rút tín chỉ các học phần này (Xem danh sách đính kèm).

Thời gian rút tín chỉ: Từ ngày 13/4 – 24/4/2020. Nếu sinh viên không rút tín chỉ các học phần này thì nhà trường coi như sinh viên đã đồng ý theo học.

Lưu ý: Sinh viên không tham gia các lớp dạy học trực tuyến, việc rút tín chỉ có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập. Vì vậy, yêu cầu sinh viên nên cân nhắc trước khi thực hiện rút tín chỉ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN