Danh sách đầu mối liên hệ ôn thi Cao học khóa 38

Ngày đăng: Lượt xem:
STT CHUYÊN NGÀNH MÔN THI TUYỂN ĐẦU MỐI LIÊN HỆ
1 Quản lý giáo dục Giáo dục học đại cương TS. Hà Văn Hoàng
Đại cương quản lý giáo dục DĐ: 0987377512
2 Giáo dục học Giáo dục học đại cương Email: hahoang9@gmail.com
Tâm lý học đại cương
3 Tâm lý học Tâm lý học đại cương
Tâm lý học phát triển
4 Văn học Việt Nam Lý luận văn học TS. Vũ Thường Linh
Lịch sử văn học Việt Nam DĐ: 0123 9502418                     Email: vuthuonglinh@gmail.com
5 Ngôn ngữ học Cơ sở Việt ngữ học
Ngôn ngữ học đại cương
6 Sinh thái học Sinh học đại cương TS. Võ Châu Tuấn
Cơ sở sinh thái học DĐ: 0905205409                     Email: vochautuan@gmail.com
7 Sinh học thực nghiệm Sinh học đại cương
Sinh lý thực vật và di truyền
8 Việt Nam học Đại cương lịch sử Việt Nam TS. Trương Anh Thuận              DĐ:01626068774                    Email: phuongduyls@gmail.com
Cơ sở văn hóa Việt Nam
9 Lịch sử Việt Nam Phương pháp luận Sử học
Lịch sử Việt Nam
10 Hệ thống thông tin Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Nguyễn Đình Lầu                 DĐ: 0989284307                     Email: launhi@gmail.com
Cơ sở dữ liệu
11 Hóa lý thuyết và Hóa lý Hóa học đại cương TS. Đinh Văn Tạc                           DĐ: 01697570416                     Email: dvt43cb@yahoo.com
Cơ sở Hóa lý
12 Hóa hữu cơ Hóa học đại cương
Cơ sở hóa hữu cơ
13 Lý luận và PPDH Bộ môn Vật lý Lý luận và PPDH dạy học Vật lý ở phổ thông TS. Dụng Văn Lữ                                  DĐ: 0935015236                                 Email: dvlu@ued.udn.vn
Vật lý đại cương
14 Phương pháp Toán sơ cấp, Toán giải tích, Đại số và lý thuyết số Đại số TS. Chữ Văn Tiệp
DĐ: 01646384668
15 Giải tích Email: chuvantiep@gmail.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN