Danh sách sinh viên dự thi kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào khóa TS2016, ngày thi 04/09/2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Ca thi thứ nhất (Từ phòng 01 đến phòng 21). Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 6h45

Ca thi thứ 2 ( Từ phòng 22 đến phòng 37). Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 9h30

BÀI VIẾT LIÊN QUAN