Danh sách sinh viên rút tín chỉ học kỳ 2, 2015-2016 do học lực yếu và cảnh báo học vụ.

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ theo kết quả xét học vụ học kỳ 1 năm học 2015-2016. Phòng Đào tạo đã triển khai cho sinh viên rút tín chỉ đã đăng ký trong học kỳ 2 năm học 2015-2016. Những sinh viên không thực hiện rút tín chỉ trực tuyến sẽ bị rút tín chỉ ngẫu nhiên (còn tối đa 14TC và tối thiểu 10TC). Sinh viên kiểm tra trên trang cá nhân và thời khóa biểu cá nhân để sắp xếp việc học. Học phí đối với các trường hợp đã nộp sẽ được trả lại vào tài khoản ngân hàng của sinh viên vào cuối học kỳ.

Danh sách sinh viên rút tín chỉ:

Tải về toàn bộ thông báo rút tín chỉ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN