Danh sách Thầy, cô Trợ lí sau đại học các khoa

Ngày đăng: Lượt xem:
stt           Họ tên Khoa email sđt
1 TS. Dụng Văn Lữ Vật lý dvlu@ued.udn.vn 0935015236
2 TS. Võ Thắng Nguyên Hóa học vtnguyen@ued.udn.vn 901169485
3 TS. Hà Văn Hoàng TLGD hvhoang@ued.udn.vn 0987377512
4 TS. PhạmThị Mỹ Sinh – MT ptmy@ued.udn.vn 0978925747
5 TS. Đàm Nghĩa Hiếu Ngữ Văn dnhieu@ued.udn.vn 865186718
6 TS. Nguyễn Đình Lầu Tin học ndlau@ued.udn.vn 0989284307
7 TS. Nguyễn Thị Mai Thủy Tiểu học ntmthuy@ued.udn.vn 983234781
8 TS. Nguyễn Minh Phương Lịch sử nmphuong@ued.udn.vn 988540729
9 Th.S. Nguyễn Thị Triều Tiên Mầm non ntttien@ued.udn.vn 935967333
10 TS. Nguyễn Thị Hải Yến Toán nthyen@ued.udn.vn 984630996

BÀI VIẾT LIÊN QUAN