LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI Kiểm tra năng lực tiếng Anh cho sinh viên hệ VLVH, khóa thi ngày 22-11-2020

Ngày đăng: Lượt xem:

Danh sách thi xem tại đây

Lưu ý:

            – Thí sinh xuất trình thẻ sinh viên, CMND hoặc giấy tờ  tuỳ thân có ảnh

            – Thí sinh không được mang điện thoại và các phương tiện thu phát …  vào khu vực thi.

– Thí sinh  mang theo bút chì (2B, 6B,…), tẩy để làm bài thi trắc nghiệm

– Thí sinh không được sử dụng bút chì, bút đỏ, bút xóa hoặc nhiều màu mực trong bài thi Viết.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN