Quy định Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho SV đại học hệ chính quy, đào tạo theo học chế tín chỉ

Ngày đăng: Lượt xem:
Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên đại học hệ chính quy, đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng: “Đối với những sinh viên theo học ngoại ngữ Tiếng Anh, để được công nhận tốt nghiệp sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 – Khung tham chiếu về trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).
Quy định này áp dụng đối với tất cả sinh viên học tiếng Anh thuộc các ngành không chuyên ngữ tại trường Đại học Sư phạm, hệ chính quy, kể từ khóa tuyển sinh 2013 trở về sau (trừ những sinh viên đăng ký học tiếng Trung). Không bắt buộc phải thực hiện đối với những sinh viên khuyết tật được ưu tiên tuyển thẳng, sinh viên dân tộc thiểu số cư trú tại vùng sâu vùng xa, sinh viên cử tuyển. Việc thực hiện Chuẩn đầu ra tiếng Anh căn cứ theo văn bản hướng dẫn kèm theo Quyết định này.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN