Quy định tạm thời về tổ chức thi kết thúc học phần – Hệ chính quy

Ngày đăng: Lượt xem:

Quy định này thay cho Quy định số 404/QĐ-ĐT ngày 07-05-2012, áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2012-2013.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN