Quy định thực hiện Quy chế 43 của Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN (264/QĐ-ĐT)

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm triển khai công tác đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo Quy chế tín chỉ một cách thống nhất giữa các đơn vị trong Trường; ngoài những nội dung đã nêu trong Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo và Quy định 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT của Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng ban hành một số quy định số 264/QĐ-ĐT.Quy định thực hiện quy chế tín chỉ của Trường ĐHSP-ĐHĐN

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN