Quy định và biểu mẫu thực tập sư phạm

Ngày đăng: Lượt xem:

Quy định thực tập sư phạm hệ chính quy, đào tạo theo tín chỉ theo mô hình trường thực hành sư phạm vệ tinh

Sinh viên tải về và tham khảo quy định và biểu mẫu :

  1. Quy định TTSP trường vệ tinh
  2. Biểu mẫu kèm theo
  3. Quy định về bài tập nghiên cứu khoa học giáo dục

BÀI VIẾT LIÊN QUAN