Quy định về việc học chương trình thứ hai – hệ chính quy tại các trường trong Đại học Đà Nẵng

Ngày đăng: Lượt xem:

Văn bản này quy định về việc đào tạo chương trình thứ hai giữa các trường thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học Đà Nẵng (gọi tắt là các trường). Bao gồm: điều kiện đăng ký học, tổ chức đào tạo, xét tốt nghiệp và cấp bằng…

Quyết định ban hành của ĐH Đà Nẵng:

Quyết định ban hành đào tạo chương trình 2

Xem quy định Tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN