Quy trình mở lớp bồi dưỡng ngắn hạn

Ngày đăng: Lượt xem:
– Bước 1. Thống nhất các nội dung mở lớp: số lượng (50 HV trở lên), tỉ lệ hợp đồng,…
– Bước 2. Phát mẫu đơn cho HV, HV làm nộp lại cho ĐVLK (Theo Mẫu 1 tải tại đây)
– Bước 3. Lập thông tin hoc viên (Theo Mẫu 2 tải tại đây)
– Bước 4. Lập DS thi (Theo Mẫu 3 tải tại đây), đưa lớp ký khi thi/nộp bài thu hoạch.
– Bước 5. Gửi Đơn của HV, file Thông tin học viên, file và bản có chữ ký DS thi
Địa chỉ:  Phòng Đào tạo – Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng. Số 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu – Tp Đà Nẵng.
Điện thoại: 0986088068

BÀI VIẾT LIÊN QUAN