Quyết định công nhận tốt nghiệp năm 2011 (Hệ VLVH)

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp năm 2011 của hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng. Nhà trường công khai các quyết tốt nghiệp và danh sách các sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo từng ngành học.
Danh sách các quyết định:
296_QDTN_10_02_2011_271SV

297_QDTN_14_02_2011_47SV

298_QDTN_14_02_2011_82SV

299_QDTN_14_02_2011_226SV

316_QDTN_02_03_2011_178SV

321_QDTN_14_03_2011_17SV

322_QDTN_14_03_2011_76SV

330_QDTN_23_03_2011_238SV

354_QDTN_07_04_2011_74SV

410_QDTN_10_05_2011_239SV

411_QDTN_10_05_2011_82SV

412_QDTN_10_05_2011_31SV

413_QDTN_10_05_2011_335SV

414_QDTN_10_05_2011_07SV

559_QDTN_01_09_2011_44SV

560_QDTN_01_09_2011_64SV

561_QDTN_01_09_2011_121SV

562_QDTN_01_09_2011_95SV

563_QDTN_01_09_2011_05SV

585_QDTN_14_09_2011_147SV

739_QDTN_17_11_2011_67SV

BÀI VIẾT LIÊN QUAN