Quyết định công nhận tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp đợt 2 (tháng 5 năm 2021) của hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng. Nhà trường công khai các quyết định tốt nghiệp như sau:

Quyết định công nhận tốt nghiệp thạc sĩ khóa 35 

Quyết định công nhận tốt nghiệp thạc sĩ khóa 36 

Quyết định công nhận tốt nghiệp thạc sĩ khóa 37 

Quyết định công nhận tốt nghiệp thạc sĩ khóa 38 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN