Quyết định, danh sách Đoàn Thực tập sư phạm 1, Thực tập tốt nghiệp 1 theo mô hình Trường Thực hành sư phạm vệ tinh năm học 2018-2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo Thực tập sư phạm 1 theo mô hình Trường THSP vệ tinh năm 2018-2019 :  35-QD-DHSP-15-01-2019

Quyết định V/v thành lập Các đoàn Thực tập sư phạm 1 trường Thực hành Sư phạm vệ tinh năm 2018-2019 : 38-QD-DHSP-16-01-2019

Quyết định V/v phân công giảng viên hướng dẫn chuyên môn Thực tập sư phạm 1 khóa tuyển sinh 2016 năm học 2018-2019 theo mô hình trường Thực hành sư phạm vệ tinh 39-QD-DHSP-16-01-2019

Danh sách Đoàn Thực tập Sư phạm – Thực tập vệ tinh 1 khóa tuyển sinh năm 2016 – năm học  2018-2019

– Trường Mầm non

Trường Mầm non Họa Mi (17  Sinh viên) : DSTT-Truong-MN-Hoa-Mi

Trường Mầm non 1-6 (17  Sinh viên) : DSTT-Truong-MN-1-6

Trường Mầm non 20-10 (20  Sinh viên) : DSTT-Truong-MN-20-10

Trường Mầm non Hoa Ban (16  Sinh viên) : DSTT-Truong-MN-Hoa-Ban

– Trường Tiểu học

Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương (13  Sinh viên) : DSTT-Truong-TH-Truong-Nu-Vuong

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (17  Sinh viên) : DSTT-Truong-TH-Nguyen-Van-Troi

Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (16  Sinh viên) : DSTT-Truong-TH-Ngo-Sy-Lien

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ (20  Sinh viên) : DSTT-Truong-TH-Huynh-Ngoc-Hue

– Trường THCS

Trường THCS Tây Sơn  (36 Sinh viên) : DSTT-Truong-THCS-Tay-Son

Trường THCS Nguyễn Lương Bằng  (41 Sinh viên) : DSTT-Truong-THCS-Nguyen-Luong-Bang

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  (27 Sinh viên) : DSTT-Truong-THCS-Nguyen-Binh-Khiem

Trường THCS Ngô Thị Nhậm  (28 Sinh viên) : DSTT-Truong-THCS-Ngo-Thi-Nham

Trường THCS Lương Thế Vinh  (38 Sinh viên) : DSTT-Truong-THCS-Luong-The-Vinh

Trường THCS Chu Văn An  (27 Sinh viên) : DSTT-Truong-THCS-Chu-Van-An

– Trường THPT

Trường THPT Thanh Khê (24 Sinh viên) : DSTT-Truong-THPT-Thanh-Khe

Trường THPT Thái Phiên (26 Sinh viên) : DSTT-Truong-THPT-Thai-Phien

Trường THPT Phan Châu Trinh (33 Sinh viên) : DSTT-Truong-THPT-Phan-Chau-Trinh

Trường THPT Nguyễn Trãi (33 Sinh viên) : DSTT-Truong-THPT-Nguyen-Trai

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (28 Sinh viên) : DSTT-Truong-THPT-Nguyen-Thuong-Hien

Trường THPT Hòa Vang (20 Sinh viên) : DSTT-Truong-THPT-Hoa-Vang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN