Quyết định Về việc công nhận kết quả thi đánh giá trình độ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên cao học, đợt 2 năm 2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định Về việc công nhận kết quả thi đánh giá trình độ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên cao học, đợt 2 năm 2018

Xem Quyết định tại đây:  3455-QD-DHDN-10-10-2018

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN