ThS. Lê Doãn Cang

ThS. Lê Doãn Cang

  • Nhận phôi, in sổ, dán ảnh và cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận;
  • Lưu trữ, xác minh văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận;
  • Hoạt động đào tạo và thi cấp chứng chỉ tiếng Việt;
  • Thống kê giờ giảng trình độ Sau đại học của Giảng viên cơ hữu;
  • Thủ tục thanh toán công tác phí trình độ Sau đại học cho Giảng viên cơ hữu;
  • Triển khai ôn tập, thi và ra quyết định chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin.