Thông báo Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2019-2020 Bậc Đại học, hệ chính quy (Chính thức)

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2019-2020 Bậc Đại học, hệ chính quy (Chính thức)

Để xem chi tiết thời khóa biểu cá nhân, Giảng viên và Sinh viên truy cập trực tiếp hệ thống http://qlht.ued.udn.vn/

BÀI VIẾT LIÊN QUAN