Thời khóa biểu chính thức HK1, 2015-2016 khóa TS 2012, 2013, 2014

Ngày đăng: Lượt xem:
Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu HK1, 2015 – 2016 để CB, GV, SV biết. Thời khóa biểu bắt đầu áp dụng từ ngày 10/8/2015. (Khóa TS 2015 sẽ thông báo TKB sau).
* Thời khóa biểu xếp theo các lớp học phần:
– Khóa TS 2012 (xem hoặc tải tại đây)
– Khóa TS 2013 (xem hoặc tải tại đây)
– Khóa TS 2014 (xem hoặc tải tại đây)
* Thời khóa biểu xếp theo từng giảng viên của từng khoa/Tổ/môn:
– Tổng hợp các khoa trong và ngoài trường (xem hoặc tải tại đây)
– Tổ Giáo dục giới tính (xem hoặc tải tại đây)
– Tiếng Anh (xem hoặc tải tại đây)
– Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem hoặc tải tại đây)
– Giáo dục Thể chất (xem hoặc tải tại đây)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN