Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2020 – 2021 (chính thức)

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo thời khóa biểu học kì 2 năm học 2020 – 2021 (chính thức)

Thời gian bắt đầu học kì 2 năm học 2020 – 2021 của các khóa cụ thể như sau:

  • Các khóa 2019 trở về trước bắt đầu học từ tuần 1 (04/01/2021)
  • Khóa 2020 bắt đầu học từ tuần 2 (11/01/2021)

Để xem kế hoạch năm học, thời khóa biểu, danh sách các lớp học phần bị hủy do không đủ số lượng mở lớp, Giảng viên, Sinh viên xem cụ thể link bên dưới:

Kế hoạch đào tạo năm học

TKB chính thức (Link 1, Link 2)

TKB học phần giáo dục thể chất

TKB học phần ngoại ngữ

Danh sách các lớp học phần không đủ điều kiện mở lớp

BÀI VIẾT LIÊN QUAN