Thời khóa biểu học kỳ hè, năm học 2018-2019 (DỰ KIẾN)

Ngày đăng: Lượt xem:

Thời khóa biểu học kỳ hè, năm học 2018-2019 (DỰ KIẾN)

Thời khóa biểu này áp dụng từ ngày 17/06/2019

Sinh viên đăng ký học phần qua hệ thống http://qlht.ued.udn.vn từ ngày 26-29/03/2019. Ngày 28-29/03/2019 hệ thống cho phép Sinh viên Lập kế hoạch, đăng ký học phần bổ sung.

 

Tải thời khóa biểu dự kiến tại đây: TKB DU KIEN HK HE-2018-2019

BÀI VIẾT LIÊN QUAN