Thông báo chiêu sinh Đào tạo, thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT (thay thể chứng chỉ Tin học A, B, C quốc gia)

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo chiêu sinh Đào tạo, thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT (thay thể chứng chỉ Tin học A, B, C quốc gia)

Các bạn Sinh viên Chính quy đăng ký online tại: http://qlht.ued.vn/cccntt

Tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN: 198-TB-DHSP-06-03-2019

Tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN:  197-TB-DHSP-06-03-2019

BÀI VIẾT LIÊN QUAN