Thông báo đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, hệ Chính quy, đợt tốt nghiệp tháng 2/2020

Ngày đăng: Lượt xem:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên trong quá trình đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đợt tốt nghiệp tháng 02/2020. Phòng Đào tạo triển khai đăng ký online như sau:

1. Cách thức đăng ký: Sinh viên click vào đường link dưới đây để đăng ký. https://forms.gle/qWic85zQfk43KkYQ8

2. Thời hạn đăng ký: Từ ngày 16/03 đến hết ngày 26/03/2020

3. Thời gian nhận: Thứ 2 và thứ 5 hàng tuần tại Phòng A2-103 gặp thầy Cang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN