Thông báo điều chỉnh lịch thi KSNL tiếng Anh CĐR năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy các cơ sở giáo dục Đại học thành viên Đại học Đà Nẵng

Ngày đăng: Lượt xem:

Lưu ý: Danh sách đăng ký đợt thi tháng 3/2020 tại trường Đại học Sư phạm được chuyển sang thi đợt tháng 5/2020.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN