Thông báo Kế hoạch đào tạo điều chỉnh năm học 2020-2021 – trình độ Thạc sĩ, Đại học – hình thức đào tạo chính quy

Ngày đăng: Lượt xem:

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại Thành phố Đà Nẵng. Để đảm bảo thực hiện hiệu quả việc phòng và chống dịch COVID-19, Nhà trường đã có thông báo cho sinh viên nghỉ học Tuần 27 (01/02/2021 – 07/02/2021). Vì vậy, để đảm bảo tiến độ giảng dạy và học tập học kì 2, năm học 2020 – 2021, Phòng Đào tạo đã điều chỉnh Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 – trình độ Thạc sĩ, Đại học – hình thức đào tạo chính quy (xem chi tiết file đính kèm).

Trân trọng./.

Kế hoạch đào tạo điều chỉnh năm học 2020-2021

BÀI VIẾT LIÊN QUAN