Thông báo nhận bằng tốt nghiệp các lớp từ 14TMN.TP01 đến 14TMN.TP06 và 14TMN.SP01 đến 14TMN.SP05

Ngày đăng: Lượt xem:

Phòng Đào tạo thông báo đến các em học viên hệ VLVH (tại TT GDTX TP. Đà Nẵng), khóa 2014 – 2016 từ lớp 14TMN.TP01->06 và 14TMN.SP01 đến 14TMN.SP05 về Trường (nhà A2 – phòng 103) để nhận bằng tốt nghiệp, khi đi mang theo CMND và thẻ học viên.

Lưu ý: Nên đi vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần

Điện thoại liên lạc: 0905736728 hoặc 0511 37333974

BÀI VIẾT LIÊN QUAN