Thông báo nhận giấy báo nhập học ngành SP Mầm non hệ VLVH năm 2016 học tại Trường ĐHSP-ĐHĐN

Ngày đăng: Lượt xem:

Thời gian nhận giấy báo nhập học: từ ngày 26/09 đến ngày 03/10/2016

Thời gian nhập học: 8h sáng ngày 03/10/2016

Địa điểm nhận giấy báo: Phòng Đào tạo (Phòng 103 nhà A2)

Danh sách trúng tuyển tải tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN