Thông báo phát bằng tốt nghiệp đại học hệ VLVH tốt nghiệp đợt tháng 12/2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Phòng Đào tạo sẽ tiền hành phát bằng tốt nghiệp đại học hệ VLVH tốt nghiệp đợt tháng 12/2019 thời gian cụ thể như sau:

Thời gian: Thứ 5 (ngày 20/02/2020)

Địa điểm: phòng 103 nhà A2 gặp thầy Cang

Sau ngày này sinh viên nào chưa nhận thì đến nhận vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN