Thông báo rà soát kết quả học tập học kỳ 1, kết quả tốt nghiệp đợt tháng 2 và kế hoạch rút học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020

Ngày đăng: Lượt xem:

1. Rà soát, điều chỉnh kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 và kết quả tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2020  

Sinh viên kiểm tra, đối chiếu và phản hồi những sai sót về phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 12/03/2020.

Hình thức phản hồi:  sinh viên phản hồi những sai sót (nếu có) qua địa chỉ email: hotrodaotao2020@gmail.com với nội dung:

– Mã sinh viên;

– Nội dung phản hồi;

– Số điện thoại.

2. Rút học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với sinh viên thuộc diện học lực yếu và cảnh cáo học vụ học kỳ 1 năm học 2019-2020

Sinh viên tự rút học phần qua mạng tại website:  http://qlht.ued.udn.vn/

Thời gian: Từ 07h00 ngày 09/03/2020 đến 24h00 ngày 12/03/2020.

Chi tiết thông báo rà soát kết quả học tập học kỳ 1, kết quả tốt nghiệp và rút học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020

Kết quả học vụ học kỳ 1 năm học 2019-2020

Kết quả tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2020

BÀI VIẾT LIÊN QUAN