Thông báo rà soát kết quả tốt nghiệp đợt tháng 6.2020

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp cho Sinh viên khối cử nhân khóa 2016 ngày 03/07/2020, Nhà trường đề nghị Sinh viên rà soát kết quả (theo file đính kèm). Mọi sai sót, đề nghị Sinh viên phản hồi về phòng Đào tạo qua email: ntbhuyen@ued.udn.vn trước 17h00 ngày 06/7/2020.

Danh sách tốt nghiệp đợt tháng 6 xem TẠI ĐÂY!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN