THÔNG BÁO RÀ SOÁT KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2, THÁNG 5/2021

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ nội dung cuộc họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính qui đợt 2, tháng 5/2021. Phòng Đào tạo công bố kết quả danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp, đề nghị sinh viên rà soát, phản hồi sai sót (nếu có) qua email: ntbhuyen@ued.udn.vn trước 17h00 ngày 04/06/2021.

Danh sách công nhận tốt nghiệp xem TẠI ĐÂY.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN