THÔNG BÁO THAM DỰ HỘI THẢO TƯ VẤN LỘ TRÌNH HỌC ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN KHÓA TUYỂN SINH 2019, 2020.

Ngày đăng: Lượt xem:

Theo Điểm e, Khoản 1, Điều 24 tại Quyết Định số 1473/QĐ-ĐHSP ngày 15/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm ban hành về Quy định đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, sinh viên PHẢI ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ, là một trong các điều kiện để được xét và công nhận tốt nghiệp. Vì vậy, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN phối hợp tổ chức giảng dạy và thi tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN từ khóa tuyển sinh 2019 trở về sau.

Nhằm mục đích cung cấp thông tin về lộ trình học ngoại ngữ đáp ứng theo năng lực hiện tại cho sinh viên, Trường Đại học Sư phạm phối hợp cùng Trường Đại học ngoại ngữ tổ chức “Hội thảo Ngày hội tư vấn lộ trình học đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm”. Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên Khóa 2019, 2020 tham gia đầy đủ.

Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian:

+ Khóa TS 2019: từ 8h00 đến 11h00, thứ Bảy, ngày 21/8/2021

+ Khóa TS 2020: từ 14h00 đến 17h00, thứ Bảy, ngày 21/8/2021

2. Hình thức: Trực tuyến trên hệ thống MS TEAMS. Vì vậy, đề nghị sinh viên dùng tài khoản email do Nhà trường cung cấp để đăng ký, email theo định dạng sau: MãSinhViên@ued.udn.vn

3. Thời hạn đăng ký đến hết ngày thứ Năm, ngày 19/8/2021.

+ Link đăng ký tham gia hội thảo cho SV khóa TS 2019 tại đây

+ Link đăng ký tham gia hội thảo cho SV khóa TS 2020 tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN