Thông báo Thời khóa biểu (dự kiến) và Tổ chức đăng ký học phần học kì 1 năm học 2020-2021

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch 342/KH-ĐHSP V/v Tổ chức đăng kí học phần Học kì 1 năm học 2020-2021 Bậc đại học Hệ chính quy.

Phòng Đào tạo thông báo đến Sinh viên cần thực hiện một số nội dung như sau:

1. Sinh viên xem Kế hoạch đăng kí học phần tại đây.

2. Sinh viên xem thời khóa biểu dự kiến theo link bên dưới.

Khóa 2017 Khóa 2018 Khóa 2019 Khóa 2020

Lớp tiếng Trung Lớp tiếng Anh Học phần GDTC

3. Tiến hành đăng kí theo kế hoạch

4. Đối với học phần Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp ngoài việc đăng kí trên hệ thống. Sinh viên nộp hồ sơ về Khoa để xét duyệt.

Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ sinh viên có thể liên hệ: Thầy Hồ Minh Hoành Email: hmhoanh@ued.udn.vn hoặc gặp trực tiếp tại Phòng Đào tạo nhà A2 phòng 201 Bàn số: 07

BÀI VIẾT LIÊN QUAN