Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học – đợt 1 năm 2020

Ngày đăng: Lượt xem:

Đại học Đà Nẵng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học với các thông tin sau:

1. Thời hạn đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2020

2. Thời gian thi: ngày 15/03/2020

3. Đăng ký trực tuyến tại đây.

Nội dung chi tiết của Thông báo thi: xem tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN