Thông báo Tổ chức sinh viên lập kế hoạch và đăng kí học tập học kỳ 2, năm học 2021-2022, trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy

Ngày đăng: Lượt xem:

Download (PDF, 486KB)

Sinh viên xem hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch học tập tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN