Thông báo triển khai kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022, Nhà trường thông báo kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 (vào tháng 01/2022) cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2017 trở về trước với các nội dung chính như sau:

1.Điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên đối chiếu, kiểm tra các điều kiện về xét và công nhận tốt nghiệp được quy định tại Điều 24 theo Quyết định số 1473/QĐ-ĐHSP ngày 15/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, bao gồm:

– Đến thời điểm hiện tại đã tích lũy đủ số tín chỉ theo chương trình đào tạo;

– Đạt điểm trung bình chung tích lũy theo quy định:

– Hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất (GDTC), Giáo dục quốc phòng (GDQP) (sinh viên nộp kèm theo bản sao công chứng chứng chỉ nếu do các cơ sở ngoài Trường cấp);

– Đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học (sinh viên nộp kèm theo bản sao công chứng chứng chỉ nếu do các cơ sở ngoài Trường cấp);

            – Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

2.Yêu cầu về hồ sơ

– Sinh viên phải làm đơn dự xét tốt nghiệp (tải mẫu đơn TẠI ĐÂY);

– Đơn dự xét tốt nghiệp gửi qua email cô Huyền: ntbhuyen@ued.udn.vn (Sinh viên đã nộp đơn dự xét tốt nghiệp trực tiếp ở phòng Đào tạo thì không cần gửi qua Email);

– Các chứng chỉ (Ngoại ngữ, Tin học, GDTC, GDQP) gửi qua email thầy Tuyền  hmtuyen@ued.udn.vn.

(Dành cho Sinh viên chưa được cập nhật trạng thái “Đạt” các chuẩn đầu ra trên hệ thống quản lý đào tạo)

3.Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 05/01/2022

4.Thời gian xét và công nhận tốt nghiệp

Nhà trường sẽ tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp dự kiến vào Tuần 24 (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022).

BÀI VIẾT LIÊN QUAN