Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam – đợt thi 23/12/2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam – đợt thi 23/12/2018

Xem thông báo Tại đây:  1358-TB-DHSP-27-11-2018

BÀI VIẾT LIÊN QUAN